Kontakty

                        Pevná linka +420 461 613 290
dolní budova +420 720 213 583
horní budova +420 737 826 472

Kudy se k nám dostanete

 

Adresa

Telefony

I. MŠ
  • 461 613 290 - pevná linka
Jiráskova 95
  • 720 213 583 - dolní budova - informativní telefon
570 01 Litomyšl
  • 737 826 472 - horní budova ( na tomto čísle odhlašujte děti z celé mateřské školy  do 7. hodiny ranní )
  • 737 709 598 - ředitelka
E-mail: 1ms@litomysl.cz
Datová schránka: ID - pb7syex
IČO 70156000

Personál:

Vedení I. mateřské školy Litomyšl :

Ředitelka:  Eva Horodyská
Úřední den:  Středa (v případě Vaši potřeby kdykoliv po předběžné domluvě)
Zástupce ředitele: Lenka Vápeníková

 

1. třída

Jarmila Vacková, DiS., Ilona Škeříková

2. třída Romana Kubů, DiS.,  Ludmila Novotná, DiS.
3. třída Eva Horodyská,  Zuzana Klejchová, DiS.
 

- asistent pedagoga: Lenka Machová, DiS. 

- asistent pedagoga: Marie Flídrová

- asistent pedagoga: Michaela Mrkvová, DiS.

4. třída

Veronika Kuldová, DiS., Veronika Mrázová, DiS.

- asistent pedagoga: Kateřina Orbanová, DiS.

5. třída

(třída s výukou anglického jazyka) Lenka Vápeníková a rodilá mluvčí - Adrianna Braha Stansbury

Ve třídách  pracují školní asistenti z projektu "CVP" Města Litomyšl
 

O čistotu dbá: 
O zahradu dbá:

Hana Kladivová a Jana Vomočilová
Jaroslav Toušek

O naše bříška se stará: Lucie Nekvindová a Pavlína Lorencová

Stravování: 

Ekonomika

Irena Lněničková

Markéta Sýkorová

 

            INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:  I. mateřská škola, Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

IČ: 70156000, DS: 2qae9d, telefon: 461/613290, e-mail: 1ms@litomysl.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Pověřenec: 

Ing. Klára Hudečková

tel.: +420 720 073 518

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

kancelář č. 14

úřední hodiny

po 13:00-16:00

st 13:00-16:00

po telefonické domluvě případně dle potřeby

Working...