Kontakty

                        Pevná linka +420 461 613 290
dolní budova +420 720 213 583
horní budova +420 737 826 472

Kudy se k nám dostanete

 

Adresa

Telefony

I. MŠ
  • 461 613 290 - pevná linka
Jiráskova 95
  • 720 213 583 - dolní budova - informativní telefon
570 01 Litomyšl
  • 737 826 472 - horní budova ( na tomto čísle odhlašujte děti z celé mateřské školy  do 7. hodiny ranní )
  • 737 709 598 - ředitelka
E-mail: 1ms@litomysl.cz
Datová schránka: ID - pb7syex
IČO 70156000

Personál:

Vedení I. mateřské školy Litomyšl :

Ředitelka:  Eva Horodyská
Úřední hodiny: 

Středa

7:00-8:30, 9:30-11:00, 14:00-16:00 hod.

(v případě Vaši potřeby kdykoliv po předběžné domluvě)

Zástupce ředitele: Lenka Vápeníková

 

1. třída

Petra Hrubanová, DiS., Ilona Škeříková

2. třída

Zuzana Hauptová, DiS.  

Martina Faitová - asistentka pedagoga

3. třída

Veronika Kuldová, DiS., Veronika Mráhová, DiS.

4. třída

(třída s výukou anglického jazyka) Lenka Vápeníková 

Školní asistentka:             Radmila Baťová, DiS.                            

O čistotu dbá:                    Hana Kladivová, Jana Vomočilová
O zahradu dbá:                 Jaroslav Toušek

 

 

 

O naše bříška se stará:    Lucie Nekvindová

 

Stravování:                          Irena Lněničková

Ekonomika                          Markéta Sýkorová

 

 

 

            INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ  OSOBNÍCH ÚDAJů

Škola zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. Škola dále pořizuje záznamy ze školních akcí, které publikuje na svém webu a FB. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ.

Správce OÚ:  I. mateřská škola, Jiráskova 95, 570 01 Litomyšl

IČ: 70156000, DS: 2qae9d, telefon: 461/613290, e-mail: 1ms@litomysl.cz

 

Pověřenec pro OÚ:

Pověřenec: 

Ing. Klára Hudečková

tel.: +420 720 073 518

e-mail: poverenec@litomysl.cz

Bří Šťastných 1000

570 01 Litomyšl

Osobní konzultace možná po telefonické domluvě.

Working...