O školce

I. mateřská škola se nachází v zámeckém areálu, uprostřed města Litomyšl. Okolo mateřské školy je zámecký park, kde si děti hrají a tráví pobyt venku.

Mateřská škola sídlí ve dvou budovách. Obě jsou obklopeny školní zahradou s průlezkami a pískovišti. Děti tvoří z  keramické hlíny, v zimním období se saunují. Kapacita dětí v mateřské škole je 110 dětí.

Mateřská škola je otevřená veřejnosti – můžete se kdykoli přijít se svými dětmi podívat.

 

Fotografie z akcí I. MŠ si můžete prohlédnout na www.mszamek.rajce.idnes.cz

Provozní doba : 6:30 – 16:00

 

Specifikum I. MŠ

  • věkově heterogenní třídy
  • integrace handicapovaných dětí
  • společné aktivity s rodiči
  • spolupráce s mateřským centrem
  • třída s výukou angličtiny rodilou mluvčí

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ CHODU I. MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Provozní zaměstnanci

 

Ředitelka mateřské školy: Mgr. Vítězslava Volštátová
Zástupce ředitele: Eva Horodyská
Pedagogové: Ilona Škeříková
 

Ivana Říhová Dis.

  Veronika Kovácsová Dis.
  Eva Horodyská
  Mgr. Iveta Pirklová
  Lenka Vápeníková
  Jaroslava Vacková Dis.
  Jana Samková
Asistentka pedagoga Lucie Dvořáková Dis.
 

Jana Ondráčková Dis.

Alena Zehnalová

Romana Kubů Dis.

ekonomika

Markéta Sýkorová

Rodilá mluvčí Adrianna Stansbury
Vedoucí stravování: Irena Lněničková
O naše bříška se starají: Pavlína Lorencová
  Lucie Nekvindová
O čistotu dbá: Hana Kladivová


O zahradu dbá:

školní asistentky:

Jana Vomočilová
Jaroslav Toušek

Romana Kubů Dis.,

Alena Zehnalová Dis.,

Radmila Baťová Dis.,

Lenka Machová

Bc. Jana Vašíková

Working...