O školce

I. mateřská škola se nachází v zámeckém areálu, uprostřed města Litomyšl. Okolo mateřské školy je zámecký park, kde si děti hrají a tráví pobyt venku.

Mateřská škola sídlí ve dvou budovách. Obě jsou obklopeny školní zahradou s průlezkami a pískovišti. Děti tvoří z  keramické hlíny, v zimním období se saunují.  Kapacita mateřské školy je snížena od září 2019 na 82 dětí. 

Mateřská škola je otevřená veřejnosti – můžete se kdykoli přijít se svými dětmi podívat.

 

Fotografie z akcí I. MŠ si můžete prohlédnout na www.mszamek.rajce.idnes.cz

Provozní doba : 6:30 – 16:00

 

Specifikum I. MŠ

  • věkově heterogenní třídy
  • integrace handicapovaných dětí
  • společné aktivity s rodiči
  • spolupráce s mateřským centrem
  • třída s výukou angličtiny rodilou mluvčí

 

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ CHODU I. MATEŘSKÉ ŠKOLY:

Provozní zaměstnanci

 

Ředitelka mateřské školy: Eva Horodyská
Zástupce ředitele: Lenka Vápeníková
Pedagogové: Ilona Škeříková
 

Jaroslava Vacková, DiS.

  Veronika Kuldová, DiS.
  Veronika Mrázová, DiS.
  Zuzana Klejchová, DiS.
  Ludmila Novotná, DiS.
  Romana Kubů Dis.
   
Asistentka pedagoga

Lenka Machová Dis.

 

Marie Flídrová

Michaela Mrkvová, DiS.

Kateřina Orbaová, DiS.

ekonomika

Markéta Sýkorová

Rodilá mluvčí Adrianna Stansbury
Vedoucí stravování: Irena Lněničková
O naše bříška se starají: Pavlína Lorencová
  Lucie Nekvindová
O čistotu dbá: Hana Kladivová


O zahradu dbá:

školní asistentky:

Jana Vomočilová
Jaroslav Toušek

Jana Ondráčková DiS.

Radmila Baťová DiS.

Bc. Jana Vašíková

Ludmila Janoušková

Zuzana Bisová, DiS.

Working...