Děti s handicapem

DĚTI S HANDICAPEM - NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA JE ZVLÁŠTNÍ I TÍM, ŽE PŘIJÍMÁME DĚTI SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI.

I těžce handicapované děti mají možnost přijít mezi nás, hrát si s ostatními dětmi a s pomocí asistentky se zapojují do každodenního režimu dne. Pobývají v kolektivu s ostatními, učí se a vnímají příjemnou atmosféru, kterou spolu s ostatními dětmi vytvářejí. Mají možnost zažívat drobné radosti a pocit uspokojení jako mají jejich vrstevníci bez handicapu. Je to šance i pro jejich rodiče. Zažívají úspěch svého dítěte při kvalitní integraci. Handicapované děti se zúčastňují všech aktivit v mateřské škole podle svých individuálních možností – účast na besídkách, divadelních představeních, výletech i saunování. Spolupracujeme se speciálními pedagogickými centry a s psychologem. Zprostředkováváme rodičům odborné konzultace a poradenskou činnost.

Working...