Společné aktivity s rodiči

SPOLEČNÉ AKTIVITY S RODIČI - A CO DĚLÁME SPOLEČNĚ? TO, CO NÁS BAVÍ A PŘEDEVŠÍM, CO BAVÍ DĚTI. A VY MŮŽETE BÝT U TOHO!

  • podzimní slavnost
  • pouštění draků
  • lampionový průvod
  • vánoční dílničky ve třídách s krátkým programem
  • oslava jara a svátek matek - Smetanův dům
  • dětský den – sportovní odpoledne
  • rozloučení s předškoláky – vyřazování budoucích prvňáčků - na zámku

Working...