Třídní aktivity

TŘÍDNÍ AKTIVITY - AŤ TEN MALÍŘ, VÝTVARNÍK A UMĚLEC VE VAŠEM DÍTĚTI ROSTE! PŘIPRAVUJEME PRO DĚTI ŘADU PŘÍLEŽITOSTÍ, KDE SE MOHOU PROJEVIT.

  • zdobení perníčků, výroba vánočních ozdob
  • spaní v mateřské škole
  • karneval
  • návštěvy v knihovně – půjčování knížek, účast  na projektech pořádaných knihovnou
  • účast na koncertu v základní umělecké škole

Working...