Vzdělávací program

JIŽ ROBERT FULGHUM ŘEKL: "VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE."

POJĎ SE MNOU.....
 

Motto vystihuje myšlenku našeho záměru ve školním vzdělávacím programu – chceme si společně hrát, smát se, objevovat a dovádět. Chceme poskytnout všem dětem bez rozdílu elementární vzdělávací základ, na kterém může bezprostředně navázat základní škola. Naší prioritou je individuální, citlivý přístup ke každému dítěti – podle jeho potřeb. Chceme, aby byly děti v naší mateřské škole šťastné. Zveme každého ke spolupráci – nabízíme svoji ruku – tak pojďte s námi...

Pokud Vás zajímá vše o školním vzdělávacím programu, můžete přijít kdykoliv do mateřské školy a blíže se s ním seznámit.

 

Již Robert Fulghum řekl: "Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce."

My se budeme snažit, aby se tato věta stala naším posláním, podobně jako Vašemu dítěti se budeme snažit předat pravidla, kterými R. Fulghum svou myšlenku rozepsal:

 • O všechno se rozděl.
 • Hraj fér.
 • Nikoho nebij.
 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.
 • Uklízej po sobě.
 • Neber nic, co ti nepatří.
 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.
 • Před jídlem si umyj ruce.
 • Splachuj.
 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.
 • Žij vyrovnaně – trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.
 • Každý den odpoledne si zdřímni.
 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě.
 • Nepřestávej žasnout. Vzpomeň si na semínko v plastikovém kelímku – kořínky míří dolů a rostlinka stoupá vzhůru a nikdo vlastně neví jak a proč, ale my všichni jsme takoví.
 • A nikdy nezapomeň na dětské obrázkové knížky a první slovo které ses naučil – největší slovo ze všech – DÍVEJ SE."

  

Dokumenty předškolního vzdělávání
 

 • Listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním,základním,středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání/ školský zákon /
 • 14/2005 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání, ve znění v.č. 43/06 Sb.
 •  73/2005 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhl. 62/07 Sb., č. 227/07 Sb.
 • 107/2005 Sb. Vyhláška o školním stravování, ve znění č. 107/08 Sb.

Working...